ADI SOYADI

GÖREVİ

Cüneyt DEMİRDAŞ

Başsavcı

Dr. Ömer GEDİK

Anayasa Mahkemesi Raportörü

Yeşim Yaren DOĞRU

Mezun temsilcisi

İclal Hilal ÇOLAK

Öğrenci temsilcisi

Muhammed DURSUN

Öğrenci temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Ahu KARAKURT EREN

Öğretim elemanı

Araş. Gör. Aybike YILMAZ

Öğretim elemanı

Araş. Gör. Gülçin DEMİRCAN

Öğretim elemanı

Dr. Öğr. Üyesi Murat ŞAHİN

Öğretim elemanı

Dr. Öğr. Üyesi Ebru AY CHELLI

Öğretim elemanı

Dr. Öğr. Üyesi Ayça İZMİRLİOĞLU

Öğretim elemanı