Prof.Dr. Meltem İNCE YENİLMEZ

 

Değerli Öğrencilerimiz,

 

İzmir Demokrasi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne hoş geldiniz! Fakültemiz, Üniversitemizin adını aldığı Demokrasi kavramı gibi toplumsal ve akademik alanda hayati öneme sahip olan bir birimdir.  Bunun yanı sıra fakültemizin öğretim üyeleri hem uygulama hem de teorik anlamda üretkenliğe değer veren, güncel sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak çalışmalar yapan ve entelektüel sorgulamayı önceleyen niteliklere haizdir.

Bu bağlamda öğretim üyelerimiz, akademik ve hukuk politikası tartışmalarını düzenli olarak takip eden çalışmalar üretmektedir. Entelektüel yaklaşım ne olursa olsun, Hukuk Fakültesi'ndeki temel akademik çaba hukuku ve hukuki kurumları anlamaktır.

Değerli meslektaşlarım kendilerini uzmanı oldukları alanda çalışmalar yapmaya ne kadar adamışlarsa, bu uzmanlıklarını aktarabilecekleri eğitim öğretim yöntemlerinde uzmanlaşmaya da o denli adamışlardır.  Öğretim üyelerimiz ders vermeyi bir ayrıcalık olarak görmekte ve özellikle birinci sınıf öğrencilerine ders vermeyi oldukça önemsemektedirler. Akademik Dönem boyunca tüm öğretim üyelerimizi müfredat kapsamında düzenli olarak ders verirken bulacağınız gibi, onları ofislerinde, sınıflarda ve/veya koridorda öğrencileri ile sohbet ederken de bulabilirsiniz. Hukuk eğitimi, Hukuk Fakültesi'nin misyonunun özünü oluşturmaktadır ve öğrencilerin seçkin öğretim üyelerimize erişimi bu eğitimin olmazsa olmasıdır.

Hukuk Fakültesi'ne eğitim almaya geldiğinizde, hukuk eğitimi almaya, yaşam boyu sürecek dostluklar ve profesyonel ilişkiler geliştirmeye ve dünyayı değiştirmeye kendini adamış küçük ve çeşitli bir öğrenci topluluğuna da katılmış olacaksınız. Öğrencilerimiz lisans eğitimleri boyunca birçok öğrenci organizasyonuna katılabilir. Bu organizasyonlara katılımları kariyer fırsatları hakkında bilgi edinmelerine, topluma hizmet etmelerine, gündemin en önemli konularını tartışmalarına ve elbette eğlenirken de öğrenmelerine olanak sağlamaktadır. Öğrencilerimizin aldıkları eğitime inançları, bağlılıklarının yansıra hem Hukuk Fakültesi'nin yaşamına katılımları hem de kariyer ve mesleki gelişim fırsatlarını ciddiye almaları bizler için hem mutluluk hem gurur vericidir.

Hukuk Fakültesi fikirlere önem verir. Akademik çalışmalarımızda, sınıflarımızda ve koridor sohbetlerimizde sürekli olarak fikir alışverişinde bulunuruz. Bakış açılarının çeşitliliği bu türden bir entelektüel sorgulamayı güçlendirir ve farklı deneyimlere sahip öğrencileri ve öğretim üyelerini memnuniyetle karşılarız. Hukuk Fakültesi, tüm bireylerin aynı fikirde olduğu bir yer olmadığı gibi, herkesin sadece aynı fikirde olan meslektaşları veya öğretim üyeleri ile iletişim içerisinde olduğu bir yer de değildir. Bunun yerine Hukuk Fakültesi, farklı görüşlere sahip insanlar arasındaki sohbetlerin genellikle en değerli içgörüleri ve en yakın dostlukları sağladığı bir yerdir.

Mezunlarımızı her şehirde ve/veya dünyanın her yerinde, akla gelebilecek her işte bulabilirsiniz. Sadece şahsen tanıdığım mezunlara dayanarak, kâr amacı gütmeyen bir kuruluşun icra direktörü, büyük bir şirketin genel danışmanı, bir hâkim, çok uluslu bir hukuk firmasının yönetici ortağı, kadrolu bir öğretim üyesi veya büyük bir devlet kurumunun yöneticisi olabilirsiniz. Hangi kariyer yolunu seçerseniz seçin, Hukuk Fakültesi'ndeki eğitim fırsatları sizi hazırlamaya yardımcı olacaktır. Elbette hukukun özünü ve bu konuda nasıl düşünmeniz gerektiğini lisans eğitiminiz boyunca öğreneceksiniz. Bunu yaparken analitik düşünce yapınızı keskinleştirecek ve kariyeriniz sizi nereye götürürse götürsün bu kazanım sizin için çok değerli olacaktır. Ülke çapındaki güçlü mezun ağımıza katılarak geleceğe yönelik hedeflerinizi ve arzularınızı destekleyeceksiniz.

Hukuk Fakültesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için web sitemizde sunulan bilgilerden yararlanabilirsiniz. Bizi bizzat ziyaret ederseniz size öğrencilerimizin ve öğretim üyelerimizin burada olmaktan neden bu kadar mutlu olduklarını ve mezunlarımızın burada aldıkları eğitimden neden bu kadar gurur duyduklarını anlama imkanına da sahip olabilirsiniz. İzmir’deki en iyi hukuk eğitimini kendiniz deneyimleyin. Çünkü Hukuk’a Demokrasi, Demokrasi’ye Hukuk yakışır.

 

 

Prof.Dr. Meltem İNCE YENİLMEZ

Hukuk Fakültesi

Dekan V.

 

meltem_ince_yenilmez.jpg