İzmir Demokrasi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yargı erkinde görev alacak liyakatli, adalet duygusu gelişmiş, hukuk nosyonuna sahip, demokrasi ve insan hakları gibi müspet ortak değerlere saygılı hukukçular yetiştirmek misyonunu haizdir. Bu bağlamda Hukuk Fakültesi; mezunlarını iyi birer avukat, hâkim ya da savcı olarak sürdürecekleri meslek yaşamlarına hazırlama gayesine hizmet etmektedir. 2018 senesinde başladığı hukuk öğretiminde ülke sıralamasında son derece başarılı bir yere sahip olan Hukuk Fakültesi her geçen sene tanınırlığını arttırarak emsalleri arasında tercih edilebilirliğini yükseltme hedefine sahiptir. Bununla birlikte Hukuk Fakültesi, kendi alanında başarılı genç ve dinamik akademik kadrosunu nitelik ve liyakat ağırlıklı hassas bir yaklaşımla güçlendirme amacına yönelmiş bulunmaktadır.