GÖREVİ

UNVANI, ADI VE SOYADI

KOMİSYON GÖREVİ

Dekan Yardımcısı

Doç. Dr. Ümit GÜVEYİ

Başkan

Kalite Komisyon Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ayça İZMİRLİOĞLU

Üye

Fakülte Sekreteri

Aydın USMAN

Üye

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Deniz ERGENE

Üye

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ecem KİRKİT

Üye

Arş. Gör / Öğr. Gör.

Araş. Gör. Aybike YILMAZ

Üye

İdari Personel

Mehmet Can SEZER

Üye