Telefon: +90 232 260 1001 Email: hukuk [at]idu.edu.tr

AKADEMİK PERSONEL

IDU

Dr. Öğr. Üyesi Dilek KARAMAN


Hukuk


Hukuk

+90 232 260 1001

dilek.karaman@idu.edu.tr

Yök Akademik Linki

IDU

Dr. Öğr. Üyesi Ebru AY CHELLİ


Hukuk


Özel Hukuk

ebru.aychelli@idu.edu.tr

Yök Akademik Linki

IDU

Dr. Öğr. Üyesi Ahu KARAKURT EREN


Kamu Hukuku


Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

ahu.karakurt@idu.edu.tr

Yök Akademik Linki

IDU

Arş.Gör. Gülçin DEMİRCAN


Kamu Hukuku


Anayasa Hukuku Ana bilim Dalı

gulcin.demircan@idu.edu.tr

Yök Akademik Linki

IDU

Dr. Öğr. Üyesi Ümit GÜVEYİ


Kamu Hukuku Anabilim Dalı


Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

+90 232 260 1001

umit.guveyi@idu.edu.tr

Yök Akademik Linki

IDU

Dr. Öğr. Üyesi Bengül KAVLAK


Özel Hukuk


Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

+90 232 260 1001

bengul.kavlak@idu.edu.tr

Yök Akademik Linki

IDU

Dr. Öğr. Üyesi Ayça İZMİRLİOĞLU


Özel Hukuk Bölümü


İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

ayca.izmirlioglu@idu.edu.tr

Yök Akademik Linki

IDU

Dr. Öğr. Üyesi Murat ŞAHİN


Özel Hukuk Bölümü


Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

141

murat.sahin@idu.edu.tr

Yök Akademik Linki